DRS s. r. o.

text

text

DRS s. r. o.


Bratisava (HQ)   Prešov
     
Laurinská 4   Volgogradská 9A
811 01 Bratislava   080 01 Prešov
Slovakia   Slovakia
     
Find us on the map   Find us on the map

 


Phone: +421 2 32 661 735

Email: info@drs.sk

 


ID No.: 45 682 020

Tax ID No.: 2023093567 | VAT: SK2023093567

 

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 67087/B

 


Free Call Back within a working day