DRS s. r. o.

text

Chcete sa k nám pridať?

Talentovaní a oddaní jednotlivci sú srdcom DRS, ktorého hlavnou výzvou je znižovanie dlhov našich klientov. Náš tím sa skladá z jednotlivcov s rôzličnými skúsenosťami, ktorí dokážu efektívne pracovať s ľuďmi na všetkých pracovných úrovniach.

 

DRS ponúka celý rad zaujímavých a vyzývavých úloh - s jediným cieľom - čo najviac obmedziť dlhy našich klientov. Sme organizácia, ktorá ponúka možnosť pracovať popri výnimočných manažéroch so skúsenosťami z rozličných podnikateľských odvetví.

 

Postupným zdokonaľovaním sa, sú naši zamestnanci zapájaní vo väčšej miere vo vedení spoločnosti a prispievajú tým k jej rastu a rozvoju. Naši zamestnanci sú naším najväčším aktívom, preto sa zameriavame na ich rozvoj a zdokonaľovanie, čo umožňuje poskytnúť našim zákazníkom široké pole odborností, ktoré hľadajú.

 

Aktuálne voľné pozície.