DRS s. r. o.

text

text

Ak Vás zaujali informácie na našej webovej stránke a mali by ste záujem podrobnejšie prediskutovať ako Vám DRS môže pomôcť, neváhajte nás kontaktovať- zatelefonovať, poslať email alebo nás osobne navštíviť.


DRS s. r. o.


Bratisava (sídlo)   Prešov
     
Laurinská 4   Volgogradská 9A
811 01 Bratislava   080 01 Prešov
Slovensko   Slovensko
     
Nájdi nás na mape   Nájdi nás na mape

 


Tel: +421 2 32 661 735

Email: info@drs.sk

 


IČO: 45 682 020

DIČ: 2023093567 | IČ DPH: SK2023093567

 

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 67087/B

 

 

Bezplatná odpoveď do jedného pracovného dňa