DRS s. r. o.

text

Napísali o nás

Táto rubrika je dôkazom toho, že DRS je naozaj špecialistom v oblasti znižovania Vašich dlhov. Je to priestor, kde u nás média, ako u renomovaných odborníkov hľadali pomoc pri zodpovedaní otázok, ako sa dá vysporiadať so zadĺžením.


 

Keď vám vaše dlžoby nedajú dýchať

Kríza! Globálna, hospodárska, ekonomická, finančná. Kríza je slovo, ktoré sa dotklo hádam každej stavebnej spoločnosti v tomto štáte. Niektorých do takej miery, že neboli schopní ďalej svojej existencie a poniektorí dodnes znášajú jej dôsledky. Pod jej vplyvom bojujú s veternými mlynmi, keď práve po jej vypuknutí prišli o svoje zákazky, keď začalo dochádzať k nevyplateniu pohľadávok, keď sa pod vplyvom rôznych iných faktorov dostali spoločnosti do nelichotivej situácie.
Prečítajte si celý článok


Od záchrany odrádzajú finančné náklady

Veritelia uprednostňujú konkurz ako odplatu za neplnenie záväzkov...
Prečítajte si celý článok
 

Nedopadnite ako SkyEurope. Ozdravte sa

Biznis nejde a peniaze "došli“, banky zablokovali účty a veritelia hlasnejšie klopú na dvere. Jediným východiskom v takomto prípade nemusí byť...
Prečítajte si celý článok
 
Zaplatíte jedno euro zo starého dlhu a máte problém
Len čo sa začne reštrukturalizácia, začína plynúť aj súdna ochrana pred veriteľmi. To znamená, že staré dlhy nemožno splácať. Ak dlžník splatí čo i...
Prečítajte si celý článok

 

V Košiciach skrachoval rekordný počet firiem

Vlani bolo v Košiciach najviac konkurzov od roku 2005. Kým v rámci celého Slovenska nesolventnosť postihla najmä sektor obchodu, v Košiciach stavebné firmy.
Prečítajte si celý článok

Ako zachrániť spoločnosť, keď sa zdá, že už nie je cesta

Každý deň sa aj na Slovensku možno stretnúť s pojmami, ako sú hospodárska a ekonomická kríza. Dosahy týchto slovných zvratov sa dotkli snáď každého človeka žijúceho v dnešnom globalizovanom svete. Kríza v mnohom skomplikovala fungovanie spoločností, podnikov, inštitúcií, ktoré sa pod jej vplyvom dostali miestami až do neriešiteľných situácií.
Prečítajte si celý článok


Pred zánikom môže spoločnosti zachrániť reštrukturalizácia
Hospodárska a ekonomická kríza výrazne ovplyvňuje každodenný život nejedného z nás. Výrazne negatívne sa dotkla väčšiny firiem a obchodných spoločností na Slovensku. Kríza v mnohom skomplikovala fungovanie podnikov, inštitúcií, ktoré sa pod jej vplyvom dostali miestami až do neriešiteľných situácií.
Prečítajte si celý článok
 

Zadĺžená spoločnosť - ako ďalej?

Negatívna finančná situácia viacerých spoločností na Slovensku je dôsledkom finančnej krízy. Jej následky pociťujeme v každodennom živote. Častokrát zabúdame, že konkurz nie je jediným východiskom z krízovej situácie. Prečo uprednostniť záchranu, teda reštrukturalizáciu pred konkurzom?
Prečítajte si celý článok
 

Priebeh firemnej reštrukturalizácie

V posledných vydaniach sme sa v našej poradni venovali z pohľadu zadĺženosti firiem porovnaniu reštrukturalizácie a konkurzu. Výsledkom týchto úvah s Marekom Stašom (Senior Manager v DRS s.r.o.) je absolútna prevaha kladov v prospech reštrukturalizácie. Dnešnou našou témou je priebeh reštrukturalizácie v časovom horizonte od momentu začatia až po samotný záver konania.
Prečítajte si celý článok
 

Reštrukturalizácia – otázky a odpovede

Dnes sa budeme venovať téme reštrukturalizácie, a to vo forme najčastejšie kladených otázok a odpovedí p. Mareka Staša, senior manažéra spoločnosti DRS s. r. o.
Prečítajte si celý článok