DRS s. r. o.

text

Profil spoločnosti

DRS s. r. o. je poradenská spoločnosť so zameraním na firemnú reštrukturalizáciu a oddlžovanie spoločností podnikajúcich primárne na Slovensku. Poskytujeme unikátne riešenie "na kľúč", podľa potrieb zákazníka v oblasti znižovania dlhov spoločností.

 

Naše poslanie

Naším hlavným cieľom je pomôcť nádejným spoločnostiam realizovať ich plný potenciál s riešeniami, ktoré znížia alebo eliminujú ich záväzky. Dosiahneme to predstavením unikátneho riešenia šitého na mieru a zohľadňujúceho individuálne potreby. Nebudeme spokojní, až kým výška záväzkov našich klientov nebude znížená do takej miery, aby mohli pokračovať vo svojej činnosti a aby to bolo v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

 

Naše spoločné hodnoty

DRS bolo postavené na silnej kultúre a hodnotách.

 

Naše základné hodnoty:

 

  • Pracujeme ako jeden Tím.
  • Naše činnosti odzrkadľujú etické a obchodné praktiky.
  • Našu odmenu si zarobíme pridaním hodnoty do podnikania.
  • S klientom budeme zaobchádzať s rešpektom tak ako by bolo jeho podnikanie naším vlastným.
  • Vyvážene zohľadníme potreby všetkých zainteresovaných strán.
  • Budeme pracovať prísne dôverne.
  • Získané vedomosti nepoužijeme na poškodnie klienta alebo v prospech jeho konkurencie.