DRS s. r. o.

text

text

Správny partner na správnom mieste v správnom čase

Spoločnosť DRS si vybudovala silné partnerské vzťahy s dodávateľmi tak, aby vždy našla pre svojich klientov to správne riešenie v správny čas a na správnom mieste. Využívanie týchto partnerstiev prispeva k tomu, že naše postupy a znalosti sú na najvyššej úrovni vo všetkých smeroch. To umožňuje spoločnosti DRS robiť správne rozhodnutia spolu s klientmi a tie potom využívať k ich prospechu v podnikaní.

DRS hľadá ďalších partnerov pre rozšírenie svojej obchodnej činnosti. Ak máte záujem stať sa naším partnerom, kontaktujte nás na partners@drs.sk

 

Investičný Partner

 

goIPO s.r.o.

goIPO
goIPO je na Slovensku jedinečný projekt, ktorý sa zameriava na navýšenie kapitálu spoločnosti, najmä pre malé a stredné spoločnosti, ale taktiež pre začínajúce spoločnosti za pomoci hlavných a alternatívnych kapitálových trhov Varšavskej burzy cenných papierov, najväčšej burzy v strednej a východnej Európe.
Pozrite si internetovú stránku goIPO.


ADVANTUM INVESTMENTS Sp. z o.o.

ADVANTUM INVESTMENTS
je private equity partner spoločnosti DRS v oblasti poskytovania nového kapitálu reštrukturalizovaným spoločnostiam, ktoré majú veľký potenciál rastu.


HKK Partners
HKK Partners
je stredoeurópska investičná spoločnosť, ktorá pôsobí v Bratislave, Viedni a Ljubljane. Svoje hlavné investičné aktivity však vyvíja v Rakúsku a krajinách Strednej Európy ako sú Slovensko, Česká republika a Slovinsko, ale aj Maďarsko, Chorvátsko, Rumunsko a Srbsko. HKK Partners investujú do spoločností, ktoré majú na trhu špecifickú (niche) pozíciu, silnú značku, kompetentný tím manažérov alebo iné strategické výhody, ktoré zaručujú silný rastový alebo ziskový potenciál.
Pozrite si internetovú stránku HKK Partners.

 

Právny Partner

 

B&S Legal s.r.o.

B&S Legal
Partnerská právna firma špecializujúca sa na obchodné právo, ktorá má veľké skúsenosti najmä s greenfield projects, fúziami a akvizíciami, reštrukturalizáciami, transakciami s nehnuteľnosťami, právom obchodných spoločností, zmluvným právom, súťažným právom, štátnou pomocou a pracovný právom, rovnako ako aj so súdnymi spormi a domácou a medzinárodnou arbitrážou.
Pozrite si internetovú stránku B&S Legal.

 

 

Účtovný Partner

 

Mazars

Mazars
Mazars je medzinárodná, integrovaná a nezávislá organizácia špecializujúca sa na audit, účtovné, daňové a poradenské služby v celom zástupe trhov a odvetví. S 12 500 odborníkmi v 56 krajinách je Mazar perfektným medzinárodným partnerom v tejto oblasti. Na Slovensku poskytuje Mazars svoje služby v posledných 10 rokoch a to prostredníctvom svojich kancelárií v Bratislave a Košiciach.
Pozrite si internetovú stránku Mazars.

 

 

Členstvo

 

SOPK

Slovenská obchodná a priemyselná komora
Sme čestným členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK).
Pozrite si internetovú stránku SOPK.