DRS s. r. o.

text

Najvýznamnejšie reštrukturalizácie

Od začiatku svojho pôsobenia na trhu, DRS znížila záväzky svojich klientov o cca 35 mil. EUR. DRS uskutočnilo viacero úspešných reštrukturalizácií – tieto spoločnosti, nie len že prešli procesom reštrukturalizácie úspešne, ale naďalej zamestnávajú, obchodujú, vyrábajú napr.:


KŘIŽÍK GBI, a.s.

KŘIŽÍK GBI, a.s. | Prešov
Aktuálne prebieha reštrukturalizácia spoločnosti, ktorej činnosť je zameraná na oblasť strojárenskej výroby. Výrobným programom Dlžníka je výroba súčiastok z oblasti ľahkého strojárenstva. V Prešove má KŘIŽÍK GBI, a.s. veľmi bohatú históriu, nakoľko nadviazal na výrobné tradície svojich zakladateľov v oblasti meracej techniky. Korene spoločnosti siahajú až do roku 1947. Úspešnou reštrukturalizáciou sa zachová existencia podnikateľského subjektu a súčasne zamestnávateľa, čo je pre región, v ktorom KŘIŽÍK GBI, a.s. pôsobí, dôležitou skutočnosťou.


STEEL TRANS s.r.o.

STEEL TRANS s.r.o. | Košice
Prebiehajúca reštrukturalizácia jednej z najväčších slovenských spoločností, podnikajúcich v oblasti medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy a špedičných služieb. Zameranie STEEL TRANS s.r.o. je predovšetkým na automobilový a oceliarsky priemysel. Spoločnosť má aj vlastné školiacie stredisko, disponuje početným vozovým parkom a spolupracuje s veľkým množstvom predovšetkým zahraničných spoločností. Podaním návrhu na povolenie reštrukturalizácie došlo k zastaveniu konkurzného konania. Následne súd rozhodol o povolení reštrukturalizácie, pričom v súčasnosti sa pripravuje reštrukturalizačný plán STEEL TRANS s.r.o..


ZACHEM, a. s. Strážske

ZACHEM, a. s. Strážske | Michalovce
Prebiehajúca reštrukturalizácia spoločnosti, ktorá sa už dlhé roky zaoberá investičnou a v súčasnosti aj sprostredkovateľskou činnosťou. Vznikla v roku 1996 a bola známa a úspešná ako najväčší akcionár spoločnosti Chemko, a. s. Strážske. Posudok spoločnosti ZACHEM, a. s. Strážske bol pripravený vo veľmi krátkom čase, t. j. do 2 týždňov. Podaním návrhu na povolenie reštrukturalizácie došlo k zastaveniu konkurzného konania. Následne súd rozhodol o povolení reštrukturalizácie, ktorá v súčasnosti ďalej riadne prebieha.


ELTEC, a.s.

ELTEC, a.s. | Piešťany
Úspešne ukončená reštrukturalizácia spoločnosti, ktorá má na Slovensku už viac ako 35 ročnú tradíciu vo výrobe atypických elektrických rozvádzačov, oceľovoplechových skríň a v oblasti fotovoltaiky a jej výrobky sú zárukou kvality, o ktorú sa opierajú odberatelia v Nemecku, Rakúsku, USA, Číne, Rusku a ďalších krajinách Európy a sveta. Výsledkom reštrukturalizácie bolo zníženie záväzkov ELTEC, a.s. o 69%.


TechNick s.r.o.

TechNick s.r.o. | Bratislava
Úspešne ukončená reštrukturalizácia spoločnosti, so sídlom v Bratislave. Hlavným predmetom podnikania je plynooprava vrátane montáže a obchodnej činnosti. TechNick s.r.o, ponúka komplexné služby v oblasti vykurovacej techniky a zároveň má kúpeľňové štúdio, v ktorom sú ponúkané kvalitné produkty rôznych svetových aj domácich značiek. Reštrukturalizáciou sa podarilo znížiť záväzky TechNick s.r.o. o 66%.


AWINDOR, s.r.o.

AWINDOR, s.r.o. | Prešov
Úspešná reštrukturalizácia etablovanej spoločnosti v oblasti výroby hliníkových okien. Výsledkom reštrukturalizácie bolo vnútropodnikové ozdravenie spoločnosti a zníženie jej záväzkov približne o 62%. Následne prebehla ďalšia reštrukturalizácia spoločnosti AWINDOR, s.r.o., pričom šlo o prvý prípad opätovnej reštrukturalizácie na území SR. Druhý reštrukturalizačný plán spoločnosti AWINDOR, s.r.o. bol potvrdený súdom, uznesením, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 10.6.2016. Výsledkom tejto už ukončenej reštrukturalizácie bolo ozdravenie spoločnosti a zníženie jej záväzkov o 72%.


OLYMPS DOOR spol. s r.o.

OLYMPS DOOR spol. s r.o. | Komárno
Ukončená reštrukturalizácia najväčšieho domáceho výrobcu garážových a priemyselných brán. Komplexný proces ozdravenia OLYMPS DOOR spojený so znížením záväzkov o približné 2 mil. EUR, predajom podniku a vstupom investičného konzorcia.


HUMENSKÁ MLIEKAREŃ, a.s.

HUMENSKÁ MLIEKAREŃ, a.s. | Humenné
Ukončená reštrukturalizácia jednej z posledných slovenských mliekarní. Výrobca veľmi kvalitných mliekarenských výrobkov predávaných po celom Slovensku. HUMENSKÁ MLIEKAREŇ, a.s. stojí za viacerými produktmi predávanými pod značkou Tesco. Reštrukturalizačný posudok, podnikateľský plán a návrh na povolenie reštrukturalizácie vyhotovený v rekordne rýchlom čase 2 týždňov. Pohľadávky veriteľov presahovali sumu 5,1 mil. EUR. Celkove zníženie záväzkov o 60%. Reštrukturalizácia spojená so vstupom investora.


URANPRES, spol. s r.o.

URANPRES, spol. s r.o. | Prešov, Spišska Nová Ves
Úspešne ukončená reštrukturalizácia spojená so vstupom investora. So skoro 200 zamestnancami, URANPRES stoji za výstavbou viacerých tunelov na Slovensku (Branisko, Bôrik), v Českej republike (Mrázovka, Panenská, Metro Praha) a Slovinsku (Stanjevci, Dekani, Šentvid, Cenková, Podmilj, Kastelec). Pohľadávky veriteľov presahovali sumu 3 mil. EUR (260 veriteľov). Celkove zníženie záväzkov o 74%.


ROPO SK, s.r.o.

ROPO SK, s.r.o. | Prešov
Ukončená reštrukturalizácia vyznámnej stavebnej spoločnosti na východe Slovenskej republiky. ROPO SK stojí napr. za rekonštrukciou bývalých kasární – Kulturpark (Košice) a obnovy kaštieľa v Krásnej. Reštrukturalizačný posudok, podnikateľský plán a návrh na povolenie reštrukturalizácie vyhotovený v rekordne rýchlom čase 2 týždňov, čím bolo zastavené konkurzné konanie, ktoré bolo spustené na spoločnosť. Pohľadávky veriteľov presahovali sumu 3,8 mil. EUR. Celkove zníženie záväzkov o 74%.


ZIPPA, s.r.o.

ZIPPA, s.r.o. | Piešťany
Úspešne ukončená reštrukturalizácia spoločnosti, ktorá vznikla v roku 1944 odčlenením sa od pôvodného materského závodu ZIPP BRATISLAVA. Dnes je ZIPPA významným výrobcom betónových konštrukcií. Pohľadávky veriteľov v reštrukturalizácii presahovali sumu 1,3 mil. EUR. Výsledkom práce DRS bolo zníženie záväzkov ZIPPA až o 90% a vnútropodnikové ozdravenie spoločnosti.


MEGAFOTO, s. r. o.

MEGAFOTO, s. r. o. | Bratislava
Úspešne ukončená reštrukturalizácia jedného z najväčších predajcov fototechniky na Slovensku. Výsledkom reštrukturalizácie bolo zníženie záväzkov MEGAFOTO o cca 84%.


DOMPLPUS s. r. o.

DOMPLUS s. r. o. | Prešov
Ukončená reštrukturalizácia stavebnej spoločnosti z Prešova, za ktorou stoja významné stavby, ako napr.: Pustá dolina, Ovocný sad, Stromoradie (Prešov). V súčasnosti má táto spoločnosť rozbehnutých niekoľko väčších zákaziek a opätovne ju možno vnímať za stabilnú a spoľahlivú stavebnú spoločnosť. Výsledkom reštrukturalizácie bolo zníženie záväzkov DOMPLUS s. r. o. o 93%.


BUSSINES METAL SLOVAKIA, s.r.o. | Bratislava
Úspešne ukončená reštrukturalizácia spoločnosti zaoberajúcej sa obchodom hutného materiálu.


PANTOS, s. r. o. | Bratislava
Úspešná reštrukturalizácia realitno-developerskej spoločnosti s celkovou výškou reštrukturalizovaných pohľadávok veriteľov presahujúcu sumu 6 mil. EUR.