DRS s. r. o.

text

Čo ponúkame

DRS svojím jedinečným prístupom využije svoje početné skúsenosti a promptne vytvorí a navrhne riešenia prispôsobené situácii klienta. Popritom tím DRS identifikuje a navrhne jednoduché kroky s cieľom dosiahnuť rýchly a merateľný úspech.

 

DRS ponúka široký záber riešení od neformálnej reštrukturalizácie až po podanie návrhu súdu na ochranu - podobnej tzv. americkej forme reštrukuralizácie „Chapter 11“. V mnohých prípadoch môže byť tiež vhodné hybridné (zmiešané) kombinované riešenie.

 

Rôzne riešenia sa dajú zhrnúť nasledovne:

 

DRS riesenia