DRS s. r. o.

text

Výhody našich riešení

Naše riešenia v oblasti znižovania dlhov sú výhodné pre všetky zúčastnené strany:

 

Vaša Spoločnosť

 

 • Zmazanie veľkého množstva dlhov na konci tohoto procesu (až do 85%)
 • Vyhnutie sa bankrotu – pokračovanie v podnikaní a prínos pre každého
 • Ochrana pred veriteľmi sídliacich v EU (len pri formálnej reštrukturalizácii)
 • Výborná príležitosť k reorganizácii spoločnosti, napr. zníženie počtu zamestnancov

   

  Vaši Zamestnanci

   

 • Čiastočné alebo úplne uspokojenie dlhov
 • Zachovanie pracovných miest pre väčšinu zamestnancov
 •  

  Vaši Zákazníci

   

 • Väčšia šanca, že zakúpené služby budú poskytnuté
 • Nemôžu vrátiť výrobky ani vypovedať predajné zmluvy (len pri formálnej reštrukturalizácii)
 •  

  Vaši Dodávatelia

   

 • Nemôžu vypovedať obchodné zmluvy, pozastaviť poskytovanie služieb/dodanie tovarov (len pri formálnej reštrukturalizácii)
 • Ich uspokojenie dlhov je vyššie ako pri bankrote spoločnosti
 • Kontinuita príjmov – vo viacerých prípadoch sú firmy odkázané samy na seba
 •  

  Štát

   

 • Kontinuita príspevkov do miestnych samospráv prostredníctvom zamestnanosti a daní
 •  

  Potenciálni Investori

   

 • Spoločnosť s reštrukturalizovanými dlhmi je oveľa atraktívnejšia pre potenciálnych investorov